Privacyverklaring 

Abeja Coatrimedia is eigenaar van de website www.abeja.nl. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom verwerken wij  de persoonsgegevens op een manier, die klopt met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Op deze pagina vertellen wij hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan.

Gebruik gegevens

Op de contactformulieren en ook de emailformulieren die we gebruiken op de website www.abeja.nl verzoeken wij u om ons persoonlijke informatie te geven (zoals naam, adres, email en telefoonnummer). Zo kunnen wij uw vraag, aanvraag, verzoek of melding adequaat beantwoorden.

Indien u telefonisch contact zoekt met Abeja Coatrimedia hebben wij ook gegevens van u nodig om aan deze vraag te kunnen voldoen. Gegevens zoals; (bedrijfs-)naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Alle persoonlijke gegevens en aanvragen die via deze wegen bij ons binnenkomen zullen strikt vertrouwelijk en met de grootste zorg behandeld worden.

Abeja Coatrimedia gebruikt deze door u verstrekte gegevens om:

  • Contact met u te kunnen maken en u per email, post of telefoon van de gevraagde informatie te voorzien;
  • Een offerte op te stellen en te verzenden voor een gevraagde dienst;
  • De overeenkomst op te stellen, te verzenden en uit te voeren voor een gevraagde dienst;
  • Opstellen en verzenden van facturen;
  • Contact te kunnen maken om de dienstverlening te evalueren.

Daarom verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid. Tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Delen van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Ook niet op een of andere manier openbaar worden gemaakt, voor marketingdoeleinden worden gebruikt of worden gedeeld met derden. Abeja Coatrimedia is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Abeja Coatrimedia kan deze gegevens, uitsluitend met uw toestemming, delen met eventuele samenwerkingspartners om aan uw vraag, aanvraag of verzoek te voldoen. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Bewaartermijn

De gegevens die door u worden verstrekt via de invulformulieren, per telefoon of de email functie van de website www.abeja.nl  worden tijdelijk bewaard. Om zolang als nodig is uw verzoek naar tevredenheid af te handelen, tenzij anders voorgeschreven door de wettelijke bewaarplicht. Uw email bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Daardoor is het mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Cookies

De site www.abeja.nl maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dat doen we niet omdat we met cookies inbreuk maken op uw privacy. We doen dit omdat de wet over cookies complex en tegenstrijdig is. Dit is de enige werkbare en betaalbare oplossing om aan de wet te kunnen voldoen. Cookies blijven automatisch 1 maand bewaard. Op deze website vindt u functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van www.abeja.nl. Die inzichten verwerken we in eventuele verbeteringen van onze website. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op uw privacy.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien en veranderen van hun persoonlijke informatie die via de website naar ons is gestuurd. Daarom hebt u altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zullen die aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd.

Overige gegevensverwerking

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, ip-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk ip-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie. Kortom er wordt gebruik gemaakt van adequaat beveiligde verbindingen om gegevens over het internet te verzenden. De gegevens worden opgeslagen en verwerkt in een gekwalificeerd datacentrum en de persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.

Privacyvragen

Misschien heeft u vragen over deze privacyverklaring, suggesties of opmerkingen over de inhoud daarvan? Of heeft u klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met Natascha Peeters via telefoonnummer 06-57022743.

Aansprakelijkheid

Abeja Coatrimedia is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd. Voor meer informatie hierover zie Disclaimer.

Uitsluiting

Is er naar ons oordeel sprake van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden. Bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Abeja Coatrimedia stelt alleen gegevens ter beschikking indien een wettelijk voorschrift dat verplicht.

Bereik van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op en afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van de website www.abeja.nl en eventuele gegevens die u ons per telefoon of email verstrekt. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Daardoor behouden wij ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Het is daarom aan te raden om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Nijmegen, 22 maart 2018
Abeja Coatrimedia
p/a Fruitlaan 45
6515 CA Nijmegen
Telefoon 06-57022743
Email info@abeja.nl