Kwaliteit en borging Abeja Coatrimedia 

Kwaliteit leveren, onderscheidend zijn en professionaliteit. Dat zijn belangrijke waarden van Abeja Coatrimedia. Dit vraagt van mij om te werken met mijn volle aandacht en me te blijven ontwikkelen. Maar het vraagt ook om borging. Naast deelname aan intervisiebijeenkomsten en het volgen van nascholingen lees je hieronder hoe de kwaliteit geborgd is.

 

Coaching 

Als Transformationeel Coach ben ik aangesloten bij het Wagner Group Transformationeel Coachnetwerk. Een netwerk opgebouwd uit afgestudeerde transformationeel Coaches, Trainers, Mediators en Procesbegeleiders om elkaar te blijven ontmoeten en de zaag scherp te houden. Ik houd me tijdens de coaching aan vaste richtlijnen. In deze richtlijnen staat hoe de kwaliteit van transformationele coaches wordt gewaarborgd. Dit is onder andere door jaarlijkse verplichte nascholingen.

 

Training 

Ik ben als docent geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
Deze inschrijving in het CRKBO Register Docenten geeft aan dat ik een geregistreerd zelfstandig werkend docent ben voor het beroepsonderwijs. Dit zoals wordt bedoeld in de BTW-wetgeving. Volgens Europese wetgeving kan ik BTW-vrij beroepsonderwijs verzorgen voor onderwijsinstellingen die geen BTW kunnen verrekenen.

 

 

Mediation 

Om als mediator te kunnen werken heb ik een opleiding gevolgd die wordt erkend door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Mediators Vereniging (NMV). Dit is de beroepsvereniging voor professionals in mediation.

 

 

 

Privacy

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
Lees meer