Disclaimer

Alle informatie die wordt aangeboden op de site van Abeja Coatrimedia is met grote zorg samengesteld en wordt frequent gecontroleerd en onderhouden. Ondanks dat kan Abeja Coatrimedia niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Melding aan Abeja Coatrimedia van eventuele onjuistheden, stellen we zeer op prijs. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Abeja Coatrimedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie, voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie en problemen veroorzaakt door- of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet. Abeja Coatrimedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, waaronder personen-, bedrijfs- en gevolgschade, welke uit het gebruik van de website en de daaraan gekoppelde links zou kunnen ontstaan.

De informatie op deze website en informatie in de daaraan gekoppelde links zijn niet bedoeld als vervanging voor enig eventueel (para-)medisch advies. U wordt nadrukkelijk geadviseerd een arts of paramedisch professional te raadplegen betreffende uw persoonlijke situatie indien dat aan de orde is.

Abeja Coatrimedia heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Abeja Coatrimedia gecontroleerd of goedgekeurd. Abeja Coatrimedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites en het privacybeleid van derden.

© Abeja Coatrimedia – 2018. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Abeja Coatrimedia worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer te wijzigen.

Nijmegen, 22 maart 2018
Abeja Coatrimedia
Hofsteestraat 18
6685 AX Haalderen
Telefoon 06-57022743
Email info@abeja.nl