Trainingen 

We ondergaan ons hele leven veranderingen. Eigenlijk zijn er maar weinig dingen die niet veranderen. Organisaties zijn ook altijd volop in beweging en dat hoort ook om in verbinding te blijven met de klanten of de branche. Maar dat is zeker niet voor iedereen altijd even gemakkelijk.

 

‘Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden’

 

Coaching en Mediation in de training

Door de inzet van transformationele coaching die vooral gericht is op persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en eigenheid van de medewerkers, ontstaat een krachtige verschuiving in de manier waarop de medewerker zijn of haar bijdrage aan de organisatie beleeft.
Het aanboren en verder ontwikkelen van talenten en het waarderen van ieders kwaliteiten is uitgangspunt bij transformationele coaching. Daarbij maakt het niet uit welke functie men heeft binnen de organisatie. Vaak zijn er in de onderstroom gedachten en gevoelens aanwezig die een onzichtbaar krachtenveld beheersen. Deze hebben invloed op het functioneren van een medewerker en een team. Vergelijk het met een schip dat maar niet vooruitkomt, omdat de stroming onder dat schip te sterk is.
Door coachings- en Mediationvaardigheden in te zetten in een training wordt er ook aandacht besteedt aan deze onderstroom. Na een bedrijfstraining wordt het werkplezier, de betrokkenheid  en de geleverde bijdrage aan de organisatie voel- en meetbaar hoger.

 

Werkwijze

Een bedrijfstraining is maatwerk, want elk bedrijf is uniek. Uniek in wie ze is en met haar eigen unieke medewerkers. En kent dus ook haar eigen uitdagingen.
Ik start altijd met een vrijblijvend intakegesprek. Waarbij we de visie van het bedrijf en het doel van de training bespreken en samen op zoek gaan naar de vraag achter de vraag. Op basis van dit gesprek maak ik een voorstel voor een trainingsprogramma.