Mediation

 

‘Problemen eerst bespreken en erkennen,
pas dan kan er iets veranderen’

 

Ervaar je een conflict op het werk, is er een probleem in de samenwerking of een zakelijk geschil?
Heb je te maken met een burenruzie, een conflict op school of een probleem met de overheid of een gemeente?
Of zit je in een echtscheiding, een omgangsregeling die niet volgens afspraak verloopt of zijn er andere familiekwesties aan de orde?

Willen jullie samen uit dit probleem komen? Mediation kan dan uitkomst bieden!

‘Mensen helpen om het samen beter te doen’

 

Door de gesprekken weer op gang te brengen kan er gezamenlijk naar oplossingen worden gezocht. Als Mediator help ik daarbij als gespreksbegeleider en procesbewaker waarbij wensen, belangen en emoties van beide partijen niet uit het oog worden verloren. Ruimte en veiligheid bieden om onbesproken zaken bespreekbaar te maken is daarbij erg belangrijk. Hierdoor voelen de partijen zich gehoord en gezien. Ik ben geen ‘scheidsrechter’, maar ga uit van de eigen verantwoordelijkheid en het lerend vermogen van de mensen waarmee ik werk. Samen gaan we onderzoeken hoe je omgaat met conflicten. En wat er gebeurt in je lijf als je in een conflictsituatie komt en hoe je die situatie weer kunt ombuigen.

Als mediator werk ik alleen met mensen die:

  • Het conflict achter zich willen laten;
  • Vrijwillig willen meewerken aan het zoeken naar een bevredigende oplossing van de kwestie die zich tussen jullie afspeelt;
  • De vertrouwelijkheid naleven over alles wat tijdens de mediation besproken word;
  • Zich actief willen inzetten om samen tot een probleemoplossing te komen.

Als Mediator kan ik ingezet worden voor een specifiek Mediationtraject. Mediationvaardigheden (zoals conflicthantering) kunnen ook onderdeel zijn van een trainingstraject.

Ik start een mediationproces altijd met ondertekening van een Mediationovereenkomst. Hierin worden zaken als geheimhouding, vrijwilligheid en mandaat vastgelegd. Wil je liever eerst nog even aftasten en kijken of we samen een klik hebben? Bel of mail me voor een gratis kennismaking van 30 minuten.

Traject

Onderstaande illustratie laat zien hoe een mediationtraject bij Abeja Coatrimedia eruit ziet. Gemiddeld genomen zijn er 4 tot 5 gesprekken nodig om het hele traject te doorlopen. Dit is afhankelijk van de aard en de duur van het geschil. Ook de motivatie, veranderbaarheid en veranderbereidheid van de partijen speelt een belangrijke rol tijdens de mediationgesprekken.

abeja-coatrimedia-Mediationmatrix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochure

Alle informatie nog even beknopt teruglezen? De brochure vind je hier.