ConflictcoachingCoaching NijmegenMediation Nijmegen

 

 

Conflictcoaching en mediation is niet hetzelfde. Maar wat is het verschil dan precies?

Bij conflictcoaching ligt de nadruk op de interactie en ieders aandeel.

Een conflictcoach helpt conflictpartners om zich bewust te worden van ineffectief gedrag en wat nodig is om tot effectief gedrag te komen.

Bij mediation ligt de nadruk op het oplossen van het probleem.

Een mediator helpt conflictpartners om tot een gezamenlijk gedragen besluit of oplossing te komen.

 

Wat houdt conflictcoaching precies in?

Een conflictcoacing vraagt om zelfreflectie en verantwoordelijkheid nemen waarbij de coach de conflictpartners begeleidt in het verkrijgen van inzicht in de eigen bijdrage aan het conflict en daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. De betrokkenen worden zich bewust van wat onderliggend meespeelt, zoals hun behoeften of overtuigingen die belemmerend werken. Daar wordt op gecoacht, waardoor ruimte gaat ontstaan om vanuit een andere invalshoek naar het conflict te kunnen kijken.

Tijdens dit proces leren de conflictpartners om conflictvaardig gedrag te ontwikkelen. Oftewel hoe ga je om met het conflict, wat gebeurt er in jou en waarom doe je de dingen die je doet. Per persoon en per situatie is het te ontwikkelen gedrag verschillend.

En mediation dan?

Mediation is een vorm van bemiddeling. Waarbij een deskundige (de mediator) de gesprekken en onderhandelingen tussen de conflictpartners begeleidt. Er wordt tijdens de mediation gezocht naar gezamenlijk gedragen oplossingen of besluiten. Dus naar een win-win situatie. De mediator helpt om vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken. Mediation is een goede methodiek als het belangrijk is om snel resultaat te bereiken, kosten te beheersen en zelfregie te blijven voeren.

Wanneer zet je conflictcoacing in?

Wanneer de duurzaamheid van de relatie belangrijk is, bijvoorbeeld omdat mensen nog moeten samenwerken of naast elkaar blijven wonen heeft conflictcoaching de voorkeur. Daarbij is het wel belangrijk dat de betrokkenen hierin (nog) willen investeren. Wanneer het belangrijk is dat de inhoud van een conflict snel opgelost wordt heeft mediation de voorkeur.

Mooi is het om een combinatie van beiden toe te passen als het conflict zich daarvoor leent. Soms moeten de conflictpartners eerst door een conflictcoach begeleid worden. Dit om inzicht te verkrijgen in de eigen bijdrage aan het conflict en daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Zo kunnen partijen uiteindelijk tot een goede mediation komen. In andere situaties is het belangrijk dat eerst het probleem wordt opgelost. De conflictpartners gaan daarna met de conflictcoach rond de tafel gaan, om inzicht in hun eigen gedrag te krijgen en om te leren hoe dit soort situaties voorkomen (hadden) kunnen worden.